Anders Björklund Osteopat D.O.
Osteopati ger kroppen balans

telefon

Välkommen

Patientens förutsättningar avgör

Osteopaten undersöker och känner efter vad den enskilde patienten har för grundförutsättningar. Genom att följa patientens rörelsemönster och känna var spänningar och låsningar sitter, får osteopaten insikt om hur rygg, axlar, nacke, ben och armar används.

Osteopaten ser var patienten har sina starka respektive svaga punkter. Utifrån detta och genom att lyssna på patientens sjukdomshistoria och ställa frågor vet osteopaten sedan vilken behandling som lämpar sig bäst för just den patienten.


Man kan säga att en osteopats uppgift är att återställa patienten till ett tillstånd som är så nära ursprunget som möjligt.

Intressant? Läs mer

Kroppen läker sig själv

Målet med en osteopatisk behandling är alltid att hela kroppen ska fungera så bra som möjligt. Oftast kan osteopaten bryta ett negativt mönster hos patienten på 4-8 behandlingar.

Den osteopatiska behandlingen har satt igång en läkande process som sedan kan pågå av sig själv upp till en månad. Osteopaten och patienten arbetar sedan tillsammans för att uppnå en varaktig läkningsprocess.


Vilka tekniker man använder är beroende av vilket problem patienten har, men osteopaten försöker hela tiden följa kroppens naturliga rörelsemönster för att återställa den naturliga rörelsen / rörligheten i kroppen så långt det går.

Läs mer osteopati om osteopati